เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059146
หมายเลขทรัพยากรi00140180
บาร์โค้ด1000129407
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า25 ม.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1