เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058588
หมายเลขทรัพยากรi00137441
บาร์โค้ด1000129181
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า15 ก.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม7