เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058158
หมายเลขทรัพยากรi00136764
บาร์โค้ด1000128782
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า3 ส.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0