เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058146
หมายเลขทรัพยากรi00136749
บาร์โค้ด1000128655
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 200-299
วันที่นำเข้า2 ส.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0