เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058208
หมายเลขทรัพยากรi00136834
บาร์โค้ด1000128415
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า7 ส.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม2