เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060429
หมายเลขทรัพยากรi00143552
บาร์โค้ด1000126221
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า23 พ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0