เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059004
หมายเลขทรัพยากรi00139739
บาร์โค้ด1000126200
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า12 ธ.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0