เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060267
หมายเลขทรัพยากรi00143086
บาร์โค้ด1000126177
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 200-299
วันที่นำเข้า17 ต.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0