เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054692
หมายเลขทรัพยากรi00128216
บาร์โค้ด1000123826
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า26 ส.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม1