เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054692
หมายเลขทรัพยากรi00128214
บาร์โค้ด1000123031
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า26 ส.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม1