เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053161
หมายเลขทรัพยากรi00125200
บาร์โค้ด1000120240
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า26 พ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม3