เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052850
หมายเลขทรัพยากรi00118740
บาร์โค้ด1000120184
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า5 มิ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม9