เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050258
หมายเลขทรัพยากรi00112345
บาร์โค้ด1000115721
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า29 พ.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม1