เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00001781
หมายเลขทรัพยากรi00006530
บาร์โค้ด1000025115
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม2