Not found
ชื่อเรื่อง คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ : พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.
ผู้แต่ง ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 7
รูปเล่ม 436 หน้า ; 26 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด