ขยายเวลาส่งคืนหนังสือ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 2563 10:32

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายเลาส่งคืนหนังสือ ถึงวันที่ 1 พฤศภาคม 2563

โดยไม่คิดค่าปรับในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

* จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง