Found: 8  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการนวดถนอมสายตาด้วยตนเอง / กรุงไกร เจนพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งกรุงไกร เจนพาณิชย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โครงการฟื้นฟูการนวดไทย, มปป
เลขเรียก615.5 ก742ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการนวดแบบเบญจเกสร : ที่มา ลำดับ และการประยุกต์ใช้ / ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร.
ชื่อผู้แต่งศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ : FLUKEGraphicDesign&Printing, 2559
เลขเรียก615.82 ศ693ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง นวดเท้ากดจุดเพื่อสุขภาพ = Thai foot reflexology for health
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ :Thai maasage book press,2560.
เลขเรียก615.82 ร925น 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องนวดไทย "การนวดไทยแผนโบราณ" / มณีวรรรณ เจีย และ แม็กซ์ เจีย.
ชื่อผู้แต่งมณีวรรรณ เจีย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2552
เลขเรียก615.82 ม139น
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ฤาษีดัดตน นวดแผนไทย ตำรับวัดโพธิ์
ชื่อผู้แต่งพราหมณ์ บูรพา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (๒๐๐๖),2560.
เลขเรียก615.82 พ424ฤ 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง วิธีนวดไทยดั้งเดิม
ชื่อผู้แต่งยงศักดิ์ ตันติปิฎก และคณะ.
แหล่งที่มา หมอชาวบ้าน.(นิตยสาร). ปีที่ 40, ฉบับที่ 475 (พ.ย. 2561), หน้า 50-53 ISSN 01252275
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง หนังสือสำหรับพนักงานนวดและสปา : เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดและสปา = English communication techniques for massage and spa therapists
ชื่อผู้แต่งปาจรีย์ แก้วสด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :Quality Art,2561.
เลขเรียก428 ป541ห 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed