Found: 3  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ = Institutional research : a crucial tool for achieving institutional excellence
ชื่อผู้แต่งองอาจ นัยพัฒน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สามลดา,2561.
เลขเรียก370.72 อ117ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์
ชื่อผู้แต่งวัลลภัช สุขสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์พิษณุโลก :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร,2560.
เลขเรียก001.42 ว447ก 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ = Data analysis of the qualitative research
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศยาม,2561.
เลขเรียก001.42 ว247ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed