เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00147215
บาร์โค้ด2000013403
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 531 (พ.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า17 พ.ย. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0