เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00147205
บาร์โค้ด2000013400
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 530 (พ.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 พ.ย. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0