เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052197
หมายเลขทรัพยากรi00147183
บาร์โค้ด2000013367
เล่มปีที่ 26 ฉบับที่ 1 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า26 ต.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0