เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00147106
บาร์โค้ด2000013351
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 528 (ต.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 ต.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0