เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00146945
บาร์โค้ด2000013311
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 527 (ก.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 ก.ย. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0