เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00146893
บาร์โค้ด2000013265
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 526 (ก.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า10 ก.ย. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0