เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00146735
บาร์โค้ด2000013227
เล่มปีที่ 42 ฉบับที่ 496 (ส.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 ส.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0