เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00146614
บาร์โค้ด2000013128
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 522 (ก.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า13 ก.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0