เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00146613
บาร์โค้ด2000013123
เล่มปีที่ 42 ฉบับที่ 495 (ก.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า13 ก.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0