เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00146216
บาร์โค้ด2000012934
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 514 (มี.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า9 มี.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0