เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00146159
บาร์โค้ด2000012896
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 513 (ก.พ.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า24 ก.พ. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0