เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00146018
บาร์โค้ด2000012867
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 480 (ก.พ.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 ก.พ. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0