เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00145934
บาร์โค้ด2000012822
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 510 (ม.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า10 ม.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0