เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00145897
บาร์โค้ด2000012796
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 489 (ม.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ม.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0