เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00145706
บาร์โค้ด2000012746
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 508 (ธ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ธ.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0