เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00145682
บาร์โค้ด2000012740
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 507 (พ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า22 พ.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0