เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00145423
บาร์โค้ด2000012625
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 486 (ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 ต.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0