เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00145314
บาร์โค้ด2000012569
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 503 (ก.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 ก.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0