เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00144997
บาร์โค้ด2000012419
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 499 (ก.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 ก.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0