เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00144949
บาร์โค้ด2000012413
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 497 (มิ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า21 มิ.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0