เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00144788
บาร์โค้ด2000012275
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 482 (มิ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 มิ.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0