เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00144738
บาร์โค้ด2000012267
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 495 (พ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า21 พ.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0