เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00144682
บาร์โค้ด2000012243
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 481 (พ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า7 พ.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0