เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00144668
บาร์โค้ด2000012232
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 493 (เม.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า22 เม.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0