เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00144577
บาร์โค้ด2000012204
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 480 (เม.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 เม.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0