เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00144113
บาร์โค้ด2000012066
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 478 (ก.พ.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0