เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00144112
บาร์โค้ด2000012065
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 488 (ก.พ.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0