เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00143838
บาร์โค้ด2000012002
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 486 (ม.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 ม.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0