เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00143635
บาร์โค้ด2000011969
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 484 (ธ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า7 ธ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0