เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00143623
บาร์โค้ด2000011964
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 476 (ธ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 ธ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1