เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00143333
บาร์โค้ด2000011897
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 482 (พ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 พ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0