เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00143206
บาร์โค้ด2000011848
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 481 (ต.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า24 ต.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0